Hírek

Ajánlás választáshoz

2022. 04. 01.
 „A szociális munka célja, hogy az emberi viselkedésről és a társadalmi rend szerekről szóló elméletek felhasználásával, azokon a pontokon avatkozzon  be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kapcsolatba  kerülnek.” 

Elkészült a Szociális munka Etikai Kódexének felülvizsgálata

2022. 03. 25.
 Elkészült, a Szociális Szakmai Szövetség
              Etikai Kollégiuma
  által 2021-2022-ben felülvizsgált
           SZOCIÁLIS MUNKA
             ETIKAI KÓDEXE

Állásfoglalás a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete számára

2021. 07. 16.
Állásfoglalás a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete számára 
A 3Sz Etikai Kollégiumához megkeresés érkezett, mivel a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesületének Facebook oldalán a Magyar Országgyűlés által nemrégiben elfogadott 2021. évi LXXIX. törvénnyel egyetértő homofób bejegyzések jelentek meg. A szakmai közösség hiteles tájékoztatása érdekében szükségesnek tartjuk az alábbi állásfoglalás nyilvánosságra hozatalát: A 3SZ Etikai Kollégiuma csatlakozott a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület 2021. 06. 30-án kelt állásfoglalásához, melyet a Magyar Országgyűlés által 2021. 06. 15-én elfogadott 2021. évi LXXIX. törvénnyel kapcsolatban készített. Ennek értelmében a 3SZ Etikai Kollégiuma az ENSZ Gyermekjogi Egyezményére és a WHO Európai Regionális Irodája által kiadott európai szexuális nevelés irányelveire támaszkodva különösen fontosnak tartja a holisztikus szexuális nevelést, amely alkalmazkodik a fiatalok valóságos életéhez, számol a gyermek/fiatal életkorával, fejlettségi és értelmi szintjével, reagál annak kulturális és szociális körülményeire és társadalmi nemére, szexuális orientációjára. A szexuális nevelés alapvetőnek tartja a nemek esélyegyenlőségét, a nemi és szexuális önmeghatározást és a különbségek elfogadását. 
Felhívjuk a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete elnökségét, tagságát és az általuk képviselt óvodai- és iskolai segítőket ezen értékek és holisztikus szemlélet maradéktalan figyelembevételére. Szeretnénk jelezni azt is, hogy a közösségi oldalukon posztolt bejegyzések nem lehetnek szervezeti képviseletet ellátva magánvélemények, melyek szélsőségesek, megbélyegzőek, a szociális munka klienscsoportjait kirekesztőek. Ez különösen elítélendő akkor, ha gyermekekről és fiatalokról van szó. Fontosnak tartjuk, hogy egy szakmai szervezet szakmai álláspontot képviseljen, mely a szociális munka globális értékeire, az Etikai Kódex szellemiségére épül (http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf). 
A 3SZ Etikai Kollégiuma ezzel az állásfoglalásával is kiáll az emberi és gyermeki jogok védelméért, a Magyarország Kormánya által ratifikált nemzetközi egyezményekben foglaltakért és a szociális munka alapelveiért és értékeiért. 
Budapest, 2021. 07. 11. 
Tisztelettel: a Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma

Felhíves az Etikai kódex felülvizsgálatára

2021. 05. 30.
FELHÍVÁS 

Tisztelt szociális munkások, szociális munkát végzők, kedves Kollégák ! 
Már több mint 25 éve, 1995-ben készült el, és került aláírásra a Szociális Szakmai Szövetség tagszervezetei részéről a Szociális munka Etikai Kódexe. A kódex záró rendelkezései között szerepel, hogy tartalmát legalább ötévenként felül kell vizsgálni és a szükséges változtatásokat el kell végezni. A kódex frissítését, aktualizálását és pontosítását eddig már öt alkalommal végrehajtottuk. Ez a munka a szakmai szervezetek, valamint a szakma művelői által benyújtott javaslatok összegzésével, feldolgozásával, az Etikai Kollégium gondozásában a Konszenzus Konferenciákon történt. 2021 ismét a felülvizsgálat éve. Meg kell erősítenünk a Kódex szakmai tartalmát, a kódex értékeit, és be kell illesztenünk az időközben felszínre került szükséges módosításokat. Örülnénk, ha a javaslattevők közt üdvözölhetnénk a szociális szakma teljes köréből, az állami-, a civil-, az egyházi fenntartású intézményekből érkező szakembereket és javaslataikat, hiszen a világosan megfogalmazott etikai elvek, értékek és elvárások mindegyik szereplőnek egyformán igen fontosak. Szerencsére két felülvizsgálat között is gyakran kapunk javaslatokat, észrevételeket, amelyeket összegyűjtve szintén felhasználunk a módosítás során. Az együttműködés lehetőségét tovább szeretnénk bővíteni, ezért fordulunk e felhívással a teljes szociális szakma felé. 
Kérjük, hogy, a Szociális munka Etikai Kódexének teljesebbé, érthetőbbé, alkalmazhatóbbá tételéhez írják meg javaslataikat a Kollégium számára: Etikai Kollégium: E-mail: etika@3sz.hu A Kódex jelenlegi változata a következő linken érhető el: http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf A beérkezett anyagokat rendszerezzük, és előkészítjük a 2021 őszére tervezett konszenzus konferenciára, amelyen a szakma képviselőivel megvitatjuk és az elfogadott javaslatokat az etikai kódexbe beépítjük. 
Budapest, 2021. május 10.
HÍRARCHÍVUM