PAFI - Pályázatfigyelő

Tartalom átvétel
A Pályázatfigyelő adatállományába az előző öt napon bekerült pályázatok
Frissítve: 1 nap 19 óra

Ébredés - természetfotó-pályázat

2017. 05. 07. 13:48
A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara fotópályázatot hirdet a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kolozsvári vendégszereplése alkalmából, természetfotó témában.

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása / ROM-RKT-17

2017. 05. 07. 13:48
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül: - a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése; - a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak; - a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások); - a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjhoz - Új Nemzeti Kiválóság Program/ ÚNKP-17-3

2017. 05. 07. 13:10
A kiíró az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében, nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj" elnyerésére, összhangban - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény, - államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, - a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet), - a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet)

Pedagógusoknak továbbképzés - játékos módszertan a környezetismeret, természetismeret, földrajz tanításában

2017. 05. 07. 13:09
A továbbképzés célja, hogy a pedagógus új szemléletmóddal, módszertani eszközzel gazdagodjon; a tanultakat beépítse / beépíthesse saját módszertani eszközkészletébe, s ezáltal gazdagodjanak pedagógiai kompetenciái.

Konyhakerti és Kisállattartási Szociális Földprogram 2017 / SZOC-FP-17-KK

2017. 05. 07. 13:07
A felhívás szervezett keretek között támogatja és fejleszti a rászoruló háztartások megélhetését, hozzájárul az életminőségük javulásához, növeli a bevont háztartások önálló egzisztenciateremtési esélyeit.

A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás - a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek / EFOP-1.1.5-17

2017. 05. 07. 13:07
A fogyatékossági csoportoknak a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítása.

Még jobb kezekben - bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése - Bölcsődei szolgáltatások bővítése és a szakemberállomány szakmai fejlesztésének támogatása / EFOP-1.9.9-17

2017. 05. 07. 13:06
A bölcsődei szolgáltatások bővítésére és a szakemberállomány szakmai fejlesztésének támogatása.

Történeti pályázat

2017. 05. 04. 23:01
A kiírók pályázatot hirdetnek, immáron 23. alkalommal, abból a célból, hogy a magyar szénhidrogénipar és a vízbányászat iránt érdeklődők mind szélesebb rétege kapcsolódjon be az iparágunk életével, történetével, fejlődésével kapcsolatos anyaggyűjtésbe, illetve feldolgozásba.

Év Családbarát Vállalata 2017

2017. 05. 04. 22:52
Legyen az Ön vállalata Az Év Családbarát Vállalata 2017 díj nyertese, a Családbarát Vállalat 2017 cím birtokosa!

Pályázat Simó-Sári: Életrevaló című könyvének színpadi adaptációjához

2017. 05. 04. 22:48
A kiíró, amelynek fő tevékenysége a rákellenes egészségfejlesztés, forgatókönyvíró pályázatot ír ki Simó-Sári: Életrevaló című könyvének színpadi adaptációjához.

Vidéki MÚZSA kerestetik

2017. 05. 04. 22:43
A projekt konkrét célja, hogy kiválasztásra kerüljön egy európai szinten is versenyképes desztináció, amely a már legalább két éve létező, a helyi kézzelfogható kulturális értékeikre (pl. kulturális-történelmi örökség vagy kortárs kultúra, mint például a hagyományos történelmi vagy régészeti emlékművek/helyszínek, ipari létesítmények, múzeumok, színházak, galériák, kortárs építészeti alkotások, modern városi kerületek, városok "kisebbségek által lakott részei" stb.) alapozott speciális turisztikai kínálatával elnyerheti a "Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja" címet.

Bűnmegelőzés

2017. 05. 04. 22:40
Pályázatban a kiíró azt várja, hogy fogalmazzátok meg hatásosan, hogyan lehet biztonságban élni. Mit tehet az egyén annak érdekében, hogy se áldozat, se elkövető ne legyen. Hogyan éljen, hogy leginkább szolgálja a saját maga és a környezetében élők mindennapi biztonságát.

Harsányi István-díj

2017. 05. 04. 22:32
A gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2017

2017. 05. 04. 22:26
A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez.

Improving educational and employment opportunities for young people

2017. 05. 04. 22:23
Now, we are calling upon civil society organisations, local activists and public authorities to submit project proposals that can serve as examples of how to improve educational and employment opportunities for young people in Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia.

Luther Márton és a Reformáció évéhez kapcsolódó pályázat

2017. 05. 04. 22:21
A kiíró az idei évben már hetedik alkalommal szervezi meg a Kirakat Art Attack kiállítást a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.

Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért

2017. 05. 04. 22:15
A pályázati felhívás célja: A helyi közösségek és tagjaik támogatása az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan: - egészséges életmódra nevelést népszerűsítő közösségi programok támogatása - szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek közösségi támogatása - környezetvédelem, a környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés témakörében benyújtott közösségi kezdeményezések támogatása.

Holnap városáért Díj 2017

2017. 05. 04. 22:13
A Holnap városáért Díj a helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek. A pályázatokat május 31-ig lehet regisztrálni.

Bűvös erő - alkotáspályázat

2017. 05. 03. 09:56
A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet BŰVÖS ERŐ címmel.