Az Eikai Kollégium levele Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak

unnamed.png
Dr. Orbán Viktor
Magyarország Miniszterelnöke részére
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Szociális Szakmai Szövetség immár negyedszázaddal ezelőtt elkészítette – a szociális szakmának – a Szociális munka Etikai Kódexét, melyet a szociális és gyermekvédelmi szakma széles körben alkalmaz. A Kódex előírja az etikus munkavégzés alapvető  szabályait. Az ebben foglaltak szellemiségéből következően keressük most levelünkkel Miniszterelnök Urat.
A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának tagjaiként kérjük a szociálisés
gyermekvédelmi (továbbiakban: szociális) ellátásban dolgozók és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők helyzetének javítása érdekében, tekintse át  tájékoztatásunkat, majd mérlegelve a lehetőségeket, javítson helyzetükön.
Elsőként a szociális szakmáról:
Ma a szociális ellátásban szociális munkát végzőként csaknem százezren dolgoznak. Elismertségük, munkájuk megbecsültsége az oktatás, a humánegészségügy, és a szociális ellátás hármasában a legalacsonyabb, annak ellenére, hogy szolgáltatásuk a társadalom széles körére, valamennyi korosztályára, családokra és egyénekre, közöttük a legelesettebbekre is kiterjed.
A szociális tevékenységet végzők e vírusveszélyes helyzetben is igyekeznek legjobb tudásuk szerint teljesíteni feladataikat. Nap, mint nap rendkívüli erőfeszítéseket tesznek, hogy klienseiket, gondozottjaikat ellássák, segítsék, annak ellenére, hogy a munkakörülményeik legtöbbször nem kielégítőek. Saját egészségüket veszélyeztetve, hivatástudattal teszik a dolgukat, az esetek többségében munkaidejükre tekintet nélkül. Számos önkormányzat rájuk támaszkodva gondoskodik a 70 év feletti idősekről és a hatósági karanténban lévőkről. Ez a nehéz időszak, amit napjainkban átélünk, és ami várhatóan még súlyosbodni fog, élesen rávilágít a szakma erőforrás-hiányaira, szűk keresztmetszeteire. Nem halasztható e terület erőforrásainak áttekintése és bővítése, szem előtt tartva a humánerőforrás erősítését is. Rapid intézkedésre lenne szükség, a védőeszközök, védőfelszerelések biztosításában, mert a szociális munkát végzők kitettsége fokozott, és e nélkül fertőződésük és a fertőzés általuk való tovább terjesztése nem akadályozható meg.

A szociális szolgáltatásokat igénybe vevőkről:

Közismert, hogy a szociális ellátásban részesülők többnyire kiszolgáltatott, elesett
emberek, az esetek egy részében önmaguk ellátására és aktív munkavégzésre sem képesek. Ellátottakat találunk a népesség minden korcsoportjában, legtöbbjük sokproblémás és szociálisan is rászoruló ember. A szociális ellátások valamennyi formájában igen magas az ellátottak, a rászorulók száma. Ez a sok ember a mai helyzetet megelőzően is több törődést igényelt volna, mint amit a rendszer képes volt biztosítani. Ők az átlagos veszélyeztetettségnél is messze veszélyeztetettebbek, és környezetükre is jóval erősebben veszélyeztetők.
Az ő helyzetük javítása a leginkább sürgető, hiszen nem túlzás állítani: közvetlen életveszélyben vannak! Jelentősen nehezíthet az általános állapoton a krízishelyzet miatti tömeges munkahelybezárás, a közmunka lehetőségének csökkentése. Meg kell menteni az állásukat, vállalkozásukat elveszítőket a munkanélküliségtől és jövedelem nélküliségtől, - valamint esetenként a hajléktalanságtól - hiszen munkaerejükre, tudásukra a krízishelyzet megszűnése után újra szükség lesz. Véleményünk szerint az állam fontos feladatai közé tartozik, hogy megélhetésükről – az átmeneti időszakban - a munkáltatókkal egyeztetve gondoskodjék, nem lenne szabad elveszíteni több tízezernyi munkaképes szakembert.

A fentiekre is tekintettel, a szociális szakmában dolgozók nevében kérjük Miniszterelnök Úr segítségét ahhoz, hogy ellátottjainkat megfelelően tudjuk segíteni, gondozni. Kérjük, biztosítson a kormány a szakmában dolgozók számára életük, egészségük megvédéséhez és nem utolsósorban hivatástudattal végzett munkájuk, elismeréséhez megfelelő erőforrásokat.
Mellékeljük a Szociális munka Etikai Kódexének néhány pontját, amely alapot adott levelünk megírásához:
7. A szociális munkás felelősséget vállal az egyének, csoportok, családok, közösségek (továbbiakban:
kliens), valamint a szervezetek, intézmények érdekeinek képviseletében és lehetőség szerinti érvényesítésében.
14. A szociális munkás tevékenységével, szakmai állásfoglalásaival segíti elő a társadalmi változásokat.
51. A szociális munkás kötelessége, hogy felhívja a munkáltatók, döntéshozók, politikusok és a közvélemény figyelmét azokra a helyzetekre, ahol az erőforrások nem elegendőek, vagy ha a források elosztásának
gyakorlata politikai célokat szolgáló, a gyakorlat elnyomó, igazságtalan, káros vagy illegális.
Várjuk Miniszterelnök Úr válaszát kollégáink és ellátottjaink/ügyfeleink érdekében
és védelmében, hiszen mi is valljuk, az 
emberélet a legfontosabb!
Budapest, 2020. március 25.
Tisztelettel:
Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma
Deákné Orosz Zsuzsa
Kozma Judit
Pál Tibor
Rácz Andrea
Soós Péter
Ternay Andrea
Tólácziné Varga Zsuzsanna
Tóth Attila
Vincze Erika
Levelünket a Szociális Szakmai Szövetség egyetértésével tesszük közzé.