Az ELTE TÁTK-n elindult „A szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együttműködésében (SZOCMEG)” című projekt

Az ELTE TÁTK-n elindult „A szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása az ELTE és a BCE együttműködésében (SZOCMEG)” című projekt, melyet az Európai Unió, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósítunk meg.

A jóléti szektorban mindenütt földrengésszerű változások zajlanak napjainkban. A gazdasági megroppanás és a jóléti állam válsága miatt keletkezett új kihívások korszerű válaszokat igényelnek a szociális szakmáktól is. Az ELTE élenjárt a szociálpolitika és szociális munka hagyományos egyetemi szakok bevezetésében, valamint a mesterszakok akkreditációjában. A megváltozott körülményekhez másfajta oktatásszervezési módszerek, új tananyagok szükségesek – korábbi magas színvonal megőrzése érdekében. Ezért az oktatási tartalmakat és a képzés során elsajátítandó készségeket folyamatosan karban kell tartani, frissíteni kell. Pályázatunk a hagyományokra épül ugyan, de konzorciumi partnereinkkel (a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesülettel) együtt egyes területeken a tartalmakat és az ismeretek átadásának módját korszerűsítjük; lehetővé tesszük az eddigi széttagolt tantárgyi struktúra részbeni átalakítását, valamint új tantárgy blokkok bevezetését.

A támogatás összege: 74,9 millió Ft. A projekt keretei között kidolgozunk 2 tantárgyi modult (társadalmi nem (gender) és epidemiológia címmel), összeállítunk (a szociális munka, szociálpolitika témakörében) 5 szöveggyűjteményt, lefordítunk 3 kötelező irodalomként használatos könyvet, illetve írunk 2 új könyvet, továbbá elkészítünk 2 elektronikus jogi oktatóanyagot, 11 új tantárgyi tematikát (melyek közül 6 angol nyelvű lesz), stb. (A projekt kódszáma: TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043.)

További információ az ELTE TÁTK honlapján található: www.tatk.elte.hu
Csatolt fájlok

Elindult_a_SZOCMEG_projekt.doc96.5 KB (DOC)