Etikai Kollégium

Az Etikai Kollégium a szociális munka szakmai etikai ügyeiben illetékes állást foglalni, ennek érdekében konkrét etikai ügyekben állásfoglalást ad ki, melyeknek – a személyiségi jogok betartása mellett - szakmai nyilvánosságot biztosít. 
Véleményt nyilvánít a szociális munkát érintő szakmaetikai kérdésekről. 
Igyekszik megakadályozni olyan jogszabályok megszületését és olyan szakmai gyakorlat folytatását, melyek gátolják az Etikai Kódex érvényesülését. 
Ennek érdekében javaslatot tehet a Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének, ha a megjelenő törvények, rendeletek, vagy a szakmai szervezetek, illetőleg a tagegyesületek működése összeütközésbe kerül a szociális munka etikájával.
Kapcsolatot tart fenn más rokon vagy társszervezetek (nemzetközi szervezetek) Etikai Kollégiumaival. Az Etikai Kollégium elérhetőségei:

Postacím: Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma
1094 Budapest, Liliom utca 8.

e-mail cím:etika@3sz.hu

Csatolt fájlok

Ajánlás szociális munkásoknak112.23 KB (PDF)
Beszámoló 2014.75.65 KB (PDF)
Beszámoló 2013.68.1 KB (PDF)
Beszámoló 2012.57.43 KB (PDF)
Beszámoló 2011.55.43 KB (PDF)
Etika Háló 2008.2.16 MB (PDF)