Etikai Kollégium

Az Etikai Kollégium a szociális munka szakmai etikai ügyeiben illetékes állást foglalni, ennek érdekében konkrét etikai ügyekben állásfoglalást ad ki, melyeknek – a személyiségi jogok betartása mellett - szakmai nyilvánosságot biztosít (letölthető az eljárási rend rövid ismertetője).
Véleményt nyilvánít a szociális munkát érintő szakmaetikai kérdésekről.
Igyekszik megakadályozni olyan jogszabályok megszületését és olyan szakmai gyakorlat, folytatását, melyek gátolják az Etikai Kódex érvényesülését.
Ennek érdekében javaslatot tehet a Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének, ha a megjelenő törvények, rendeletek, vagy a szakmai szervezetek, illetőleg a tagegyesületek működése összeütközésbe kerül a szociális munka etikájával
Kapcsolatot tart fenn más rokon vagy társszervezetek (nemzetközi szervezetek) Etikai Kollégiumaival.

Az Etikai Kollégium elérhetőségei:

Postacím: Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma,
1094 Budapest, Liliom utca 8.

e-mail cím:etika@3sz.hu


Az Etikai Kollégium tagjai:

Pál Tibor (elnök)
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

Almásy Judit
Iskolaszövetség

Dr. Rácz Andrea
Iskolaszövetség

Dr. Nagy Krisztina
Iskolaszövetség

Deákné Orosz Zsuzsa
Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

Tóth Attila
Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

Vincze Erika
Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete