Felhívás

12299268_148654525490625_4430518442936988569_n.jpg
 Kedves Tagszervezeti Vezetők !

A Szociális Szakmai Szövetség 2019. dec. 16-i elnökségi ülésén megválasztott elnökünk, Bányai Emőke élethelyzetének jelentős megváltozása miatt lemondott elnöki tisztségéről. Döntését tudomásul vettük. ( Lemondó levele csatolva. )

Az elnöki pozíció betöltésére, megfelelő személy kiválasztásához jelölő bizottságot hozott létre az elnökség, amelynek tagjai: Kozma Judit, Miletics Marcell és Pál Tibor. A jelölő bizottság feladata a tisztújító küldöttgyűlés elé terjeszteni a szervezetek által az elnök tisztének betöltésére javasoltak nevét és azok jelöltséget elfogadó nyilatkozatát.

A jelölő bizottság a szervezetek ajánlásainak begyűjtését e levél megküldésével elkezdi.

A jelölés fontos szempontja:

-       a jelölt, a szociális szakterületek elismert és elfogadott szakembere legyen, aki ambiciózus és tehetséges, hogy e nehéz, de megtisztelő feladatot el tudja látni. Jelölést a szervezetekből bárki tehet.

 

A Szövetség vezetőségi felállása kétféle formációban képzelhető el, amelyet majd a megválasztott tisztségviselők határozhatnak meg.

 

1.      A szervezetek olyan elnököt választanak – az ajánlott személyekből – aki szakmailag képzett, személyisége elismert, a szervezeti munka prezentációs részét végzi, kifelé képviseli a szociális szakmát, míg az alelnök és az ügyvivő az operatív munkát végzi, az elnök részére előkészítik a demonstrációt.

 

2.      A szervezetek olyan elnököt választanak, aki az aktív operatív tevékenységét demonstratívan támogatja. Az ügyvivő és az alelnök pedig a feladatok közös kidolgozásában és a tevékenységek megvalósításában együttesen is részt vesz.

 

A Szövetség szerteágazó tevékenységének ellátása fiatalos lendületet, nagy munkabírást, agilis személyeket kíván, akik mögé felsorakozhat az eddigi működésben felhalmozott tudás, tapasztalat. ( Ennek formációja alakul, ideiglenesen „vének tanácsa” elnevezést kapta. )

 

Kérem, javaslataitokat 2020. január 28-ig küldjétek meg részemre, a paltibor@t-online.hu e-mail címre, vagy a +36-30-2101-690 telefonra.

 

Fáradozásotokat előre is megköszönöm !

Budapest, 2020. január 15-én.

                              Üdvözlettel:           

                                                                          Pál Tibor

                                                             a Szociális Szakmai Szövetség

                                                             jelölő bizottságának nevében

 

 

Mellékelem az Apaszabály idevonatkozó rendelkezéseit:

A Szövetség szervei:

a) a küldöttgyűlés,

b) az elnökség,

c) a Felügyelő Bizottság,

d) a Szakmai Kollégiumok,

e) a Munkacsoportok.

 

A Szövetség vezető tisztségviselői:

a) az elnök,

b) az alelnök,

c) az ügyvivő,

d) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja.

 

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

d) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

j) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk

megállapítása,

A tisztújító küldöttgyűlés előtt az elnökség háromtagú jelölő bizottságot létesít, amelynek feladata a tagszervezetek javaslatainak és a jelöltek elfogadó nyilatkozatainak összegyűjtése, a javaslatok előterjesztése, és a választás lebonyolításának elősegítése. A küldöttek maguk közül háromtagú szavazatszedő és számláló bizottságot jelölnek. A választás titkos szavazással történik. A szavazás eredményét a küldöttgyűlést levezető elnök jelenti be.

 

Az elnökség a Szövetség végrehajtó szerve. Az elnökség legalább három tagból áll. Az elnökség tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői, akiket legfeljebb 5 évi időtartamra a küldöttgyűlés kétharmados szótöbbséggel választ meg. Az elnökség a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel.

Az elnökség tagjai:

a) az elnök,

b) az alelnök(ök),

c) az ügyvivő,

d) a tagszervezetek által küldött személyek.

 

Az elnökség tagjai vezető tisztségviselők.

Az elnökségbe minden tagszervezet legfeljebb két-két személyt küldhet. A tagszervezet ezen megbízatást – a küldött személy lakcímét és elérhetőségét is közölve – írásban közli a Szövetség elnökével. Ugyanígy írásban értesíti a tagszervezet az elnökséget, ha a megbízatást visszavonja.

 

Az elnökség tagja csak olyan személy lehet, aki a Szövetség valamelyik tagszervezetében teljes jogú tagsággal rendelkezik, vagy a tagszervezet teljes jogú meghatalmazottja.

 

Az elnökség tagja nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja. A Felügyelő Bizottság elnöke valamint a tiszteletbeli elnök az elnökség ülésein meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt.