Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület


Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +361 372 2994
Fax: 361 372 2992

E-mail:hrsze@ludens.elte.hu "> hrsze@ludens.elte.hu


A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületet 1989-ben alapították az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ Szociálpolitikai Tanszékének (jelenleg Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék) oktatói és hallgatói.

 Az egyesület célja az, hogy előmozdítsa a szociálpolitika fejlődését, széles körben elterjessze a szociálpolitikai ismereteket és az, hogy hozzájáruljon a különböző országok szociálpolitikával foglalkozó szakembereinek sikeres együttműködéséhez. Az egyesület fontos feladatának tekinti a társadalmi indíttatású szociálpolitikai kezdeményezések cselekvő támogatását, valamint a szociálpolitika progresszív hagyományainak, ezen belül Hilscher Rezső szellemi hagyatékának ápolását.

Az egyesület tevékenysége
 Az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében előadásokat, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, konzultációkat, vándorgyűléseket, és tanfolyamokat szervez; könyveket és dokumentumgyűjteményeket ad ki, kutatásokat szervez, kapcsolatot tart a hazai és a nemzetközi szociálpolitikai szervezetekkel; és - a szükséghez képest – ellátja tagjainak érdekvédelmét.

 Az egyesület gondozásában jelennek meg „A szociális szakképzés könyvtára” kötetei – aminek immár a 25. kötetét tervezzük megjelentetni. Az egyesület az eltelt több, mint tíz évben számos, a rendszerváltás szociálpolitikai hatásaival foglalkozó nemzetközi konferenciát rendezett, többet a PHARE Szociálpolitikai Fejlesztési Programja keretében. Az egyesület hozta létre az Esély című társadalom- és szociálpolitikai folyóiratot kiadó Hilscher Rezső Szociálpolitikai Alapítványt, valamint a szociálpolitikus doktorandusz-képzést és a társadalompolitikai kutatásokat támogató Szociálpolitikai Képzésért Alapítványt. A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület a Szociális Szakmai Szövetség alapító tagja.

Az egyesület tagjai
 Az egyesület rendes tagjai az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző központ keretében folyó képzés büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú hallgatói és oktatói lehetnek. Az egyesület vezetősége bármely magyar vagy külföldi állampolgárt az egyesület tiszteletbeli tagjává választhat. Pártoló tagok azok a jogi személyek lehetnek, amelyek csatlakozásával a közgyűlés egyetért, s amellyel ezt követően erről a vezetőség megállapodást köt.
 

Az egyesület vezetősége
Tiszteletbeli elnök: -Dr. Ferge Zsusza szociálpolitikus, egyetemi tanár,
az MTA levelező tagja
Elnök: Dr. Juhász Gábor jogász-szociálpolitikus, egyetemi docens
Titkár: Pál Tibor szociálpolitikus
Vezetőségi tagok:
• Bajzáthné Komár Mária szociálpolitikus
• Elter Katalin szociálpolitikus
• Kertész Erzsébet szociálpolitikus
• Szikra Dorottya szociálpolitikus
• Dr. Tausz Katalin szociológus-szociálpolitkus, tanszékvezető egyetemi docens
• Varga István szociálpolitikus
• Vass Péter szociálpolitikus, főiskolai adjunktus
   
Az egyesület kiadványai
 A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület gondozásában jelennek meg „A szociális szakképzés könyvtára” sorozat kötetei, melyek az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének titkárságán szerezhetők be önköltségi áron. (Egyes kötetek már elfogytak.)

 A sorozatban megjelent könyvek:

• Hilscher Rezső: Bevezetés a szociálpolitikába
• C. Wolfganf Müller: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? (elfogyott)
• Ferge Zsuzsa – Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam (elfogyott)
• Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika és társadalom (elfogyott)
• Gerevich József: Mentálhigiénia
• Gönczöl Katalin (szerk.):Büntetőpolitika – bűnmegelőzés
• Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára (szerk.): Deviancia, emberi jogok, garanciák
• Léderer Pál (szerk.): A magyar ugar (elfogyott)
• Léderer Pál (szerk.): Így laktunk Pannóniában
• Léderer Pál (szerk.): Az úri Magyarország. Az elitektől a kishivatalnokig
• Palánkai Tiborné: Büntetőjogi alapismeretek
• Szilvási Léna (szerk.): Gyermek – család – társadalom
• Tóth László (szerk.): A homoszexualitásról
• Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai
• Nicholas Barr (szerk.): Munnkaerőpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában. Az átalakuláson innen és túl
• Bujalos István – Nyilas Mihály (szerk.): Az új jobboldal és a jóléti állam
• Susan Charles – Adrian Webb: Szociálpolitika – gazdasági megközelítésben
• Semjén András: A jóléti állam közgazdasági megközelítésben
• Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban
• Enyedi György: Regionális folyamatok Magyarországon
• Pik Katalin: Ráhangoló – szupervíziós tapasztalatok
• Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon
• Nyilas Mihály – Koncz János: Ausztria szociálpolitikája