Képzésfejlesztés az összetart(oz)ásért” projekt


A projekt célja a legrégebbi és legnagyobb magyarországi egyetem szociális képzési rendszerének megújítása. A szociálpolitika, szociális munka, esélyegyenlőség, diszkrimináció, valamint a munkaerőpiac és foglalkoztatás területeihez kapcsolódó képzési tartalmak megújítása mellett hangsúlyos cél az is, hogy a képzésekben meghirdetésre kerülő kurzusok bővítésében és az új tematikák, szakirodalmak kifejlesztésében több egyetemi kar vegyen részt, és a különféle szakmacsoportok összefogásával a szociális gondolat az eddigieknél erőteljesebben jelenjen meg más szakokon is.

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg az ELTE Társadalomtudományi Kar és a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület együttműködésében, az Európai Unió támogatásával.
A képzési modulok létrehozásában és a program lebonyolításában érintett karok: ELTE Társadalomtudományi Kar, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

A fejlesztések modulrendszerben történnek, amely biztosítja az interdiszciplinaritás és a szakmaközi együttműködés erősödését a tananyagfejlesztésben és oktatásban egyaránt. A fejlesztés eredményeképpen 3 képzési modul, azon belül 15 különböző kurzus kerül kialakításra, fejlesztésre, valamint a szociálpolitika mesterképzési szakon új szakirány kidolgozására és akkreditációjára is sor kerül.
A kurzusokat kísérő könyvek és prezentációk mindegyike esetében az ingyenes és akadálymentes hozzáférést biztosítjuk, a gyakorlatorientáltságot és az oktathatóságot szem előtt tartva.

Modulok:
1.Modul: Munkaerő-piaci reintegráció területén nehézségekkel küzdőkkel kapcsolatos kérdések
2. Modul: Nemzetközi szociálpolitika
3. Modul: Szociális szolgáltatások fejlesztése