Papp Krisztina Elnök Asszony bemutatkozó levele

 Kedves Kollégák!

42 éve dolgozom a szociális területen, azon belül, a gyermekvédelemben. Az első 20 évben bölcsődei vonalon, az Országos Intézetben módszertani munkatársként dolgoztam, majd a Gyermekvédelmi Törvény életbelépésétől a gyermekjóléti szolgáltatások területén láttam el a módszertani munkát. 2003-ban jöttem el az akkori NCSSZI-ből és a Fővárosban végeztem a módszertani tevékenységemet, annak megszűnéséig. 2011 óta vezetem a II. kerületi Család-és Gyermekjóléti Központot.

Tanulmányaim során a szociális munka, a szociális ellátás mind mélyebb megismerésére törekedtem. A ’80-as évek végén szereztem szociális szervezői oklevelet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, majd szociálpedagógus -családpedagógus végzettséget a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán és végül az ELTE-n szociálpolitikusi oklevelet.

Gyermekvédelmi szakértőként a szakterület szakmai fejlesztésére irányuló projektekben, kutatásokban vettem és veszek részt. Az SzGyF EFOP 1.9.4 kiemelt projektjének keretében, Budapest Hálózati módszertani szakértőjeként összefogom, támogatom a főváros család-és gyermekjóléti központjait.

Társadalmi szerepvállalásaim:
- A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesületének alapító tagja voltam, valamint titkára.
- A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat kuratóriumi tagja,
- Az Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi
Szövetségének alelnöke,
- A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok
Országos Egyesületének elnökségi tagja vagyok.

Terveim, célkitűzésem:

Munkám során mindenkor a szakmai együttműködésre való törekvés volt a célom. Azt vallom, hogy egymás álláspontjának megértésével, a szakmai érvekkel való meggyőzéssel és a konszenzuskereséssel, lehet hatékonyan együtt dolgozni és a szakmában előre lépni. Szeretném, ha a szociális szakmán belül nem az egymás legyőzése, ellehetetlenítése lenne a hangos kommunikációs irány, hanem a megismerés, az egymástól való tanulás – akár a hibákból -, és az egymás segítése válna az elfogadott attitűddé.
A 3Sz vezetői tisztségviselőjeként elsődleges hangsúlyt kívánok helyezni a tagszervezetek közötti párbeszédre, együttműködésre, a közös szempontok megfogalmazására. Szakmai állásfoglalásokat, munkacsoportokban kidolgozott iránymutatásokat szükséges együttes gondolkozással szükséges létrehozni. Továbbá fontosnak gondolom, hogy az együttműködés ne csak saját szervezetünkön belül valósuljon meg, hanem kifelé is, azaz más szervezetek képviselői és a szakmát irányító szervezetek, a Minisztérium irányába is. Szakmai tudásunkkal, szakértelmünkkel kell segítenünk a döntéshozókat, hogy a területünk számára a lehető legjobb döntések születhessenek.

Azt gondolom, hogy csak egységes álláspontok mentén lehet a szociális ágazat szakmai érdekeit képviselni és hatékonyan együttműködni az ágazat irányítóival.

Budapest, 2020. február 10.

Köszönöm a figyelmet és a bizalmat!

Papp Krisztina