A program célcsoportja

A projekt célja a jogsegélyszolgálat nyújtotta lehetőségeket széles körben elérhetővé tenni a rászoruló célcsoportok tagjai számára:
- romák,
- hajléktalanok,
- lakhatási támogatásra szorulók,
- díjhátralékosok,
- munkanélküliek,
- idősek
- egyéb jogi hátránnyal küzdő személyek.

A jogsegélyért folyamodó célcsoportok elsődleges kontaktszemélye a terepen dolgozó szociális munkás. A szociális szakember az, aki napi kapcsolatban áll a rászoruló családokkal, magánszemélyekkel, ő az, aki minden részletében ismeri a lényeges körülményeket, így tolmácsolni tudja a konkrét jogi problémákat. A szociális szakemberek által a klienseik körében feltérképezett jogi kérdéseket azonban mindezidáig nem volt mód eljuttatni olyan jogi fórumra, ahonnan közvetlen válasz érkezett volna.

A Szociális Szakmai Szövetség és a Magyar Ügyvédnők Egyesülete által üzemeltetett jogsegélyszolgálat kétféleképpen működik, illetve kétféle módon vehetik igénybe a rászorulók:

- Közvetlenül: ha nem szorul semmiféle közvetítésre, akkor közvetlenül fogalmazhatja meg a kérdést.
- Közvetve: ha nincs internet-hozzáférése, nem tudja pontosan megfogalmazni a kérdést, vagy bármi egyéb oknál fogva közvetítőre van szüksége.

A program szempontjából ez utóbbi egy teljesen új alternatíva. Lényege, hogy a szociális munkás ismerve a klienscsoportok illetve, az egyes érintett személyek problémáit, segíthet megfogalmazni a kérdéseket jogi ügyekben, és közvetíteni kliens és a jogi szakember között.