A speciális jogsegélyszolgálat programról

A program 2011-ben újraindul a Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatásával. A rászorulók, vagy az őket képviselő szociális szakemberek családjogi és munkajogi kérdésekkel fordulhatnak a jogsegélyszolgálatban közreműködő jogi szakemberekhez: Dr. Nagy Magdolnához és Simon Zsuzsához.

A Szociális Szakmai Szövetség a Magyar Ügyvédnők Egyesületével közösen 2006-ban létrehozott egy speciális jogsegélyszolgálatot azon célcsoportok számára, akiknek helyzetükből adódóan jogi szolgáltatás igénybevételére az eddigi gyakorlatban nem volt lehetőségük.

A jogsegélyszolgálat működésének logikája: a kliens jogi kérdésével megkeresi az ügyben illetékes jogászt, aki megválaszolva azt, elősegíti a probléma megoldását. Ez a logika feltételez egy felvilágosult, polgárinak mondható mentalitást, mely szerint az érintett képes megfogalmazni jogi jellegű kérdéseit, tisztában van azzal, hova fordulhat, és a jogi szakembertől kapott válaszokat értelmezni és alkalmazni tudja. Azonban a kevésbé iskolázott, vagy a korszerű infrastruktúra hiánya miatt, a szélesebb körű informáltságtól elzárt rétegek számára nehézséget jelent a jogsegély kínálta lehetőség eredményes, szakszerű és főleg időben történő kihasználása.
Előfordul, hogy a kirendelt jogász, vagy a civil szervezetek által működtetett jogsegélyszolgálatok csak korlátozott módon elérhetőek. Ugyanakkor, az érintettek egy jelentős része nem is képes élni a jogsegély nyújtotta lehetőséggel: nem rendelkezik róla információval, nem képes megfogalmazni problémáját, a mindennap használt tudáskészletének nem része a jogi problémák kezelésére.
Több ponton is elcsúszhat a jogsegély folyamata: a kérdések egy jelentős része meg sem fogalmazódik a kliensekben, ha megfogalmazódik, nem jut jogi ügyekben jártas szakemberhez, illetve ha el is jut, nem biztos, hogy a válasz visszajut a kérdezőhöz.

Jelen projekt az eddigi metodikán túli megoldást kíván nyújtani, kiszélesítve azok körét, akik hozzáférhetnek a jogsegélyszolgálat nyújtotta lehetőségekhez. Egy közbeeső szereplő – a szociális munkás - beiktatásával, aki rendszeres kapcsolatban áll a rászoruló csoportokkal, és ezért legjobb „tolmácsuk” lehet problémáik megfogalmazásában.