Szakirodalom

„A szakmai munkavégzés, valamint az oktatás, szakmai képzés során figyelmet kell szentelnünk az etikai nézőpontok érvényesítésének. A témában érdeklődő olvasónak a következő legfontosabb szakirodalmakat ajánljuk, melyek a szakmai etika kérdéseivel foglalkoznak. „ Andok Ferenc - Tímár Szilvia: Dilemmák a szociális munkában. Esély 2002/4. 85-98.

Hordós László Tibor: Dilemmák a szociális munka etikájának oktatásával kapcsolatban. Esély 1997/3. 92-103.

Pál Tibor (1996): Kérdések - dilemmák – viták. In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. (szerk.: Ágoston Magdolna - Kozma Judit - Pelle József - Somorjai Ildikó)  Budapest: Szociális Szakmai Szövetség. 13-30.

Sárkány Péter (2014): A szociális munka mint alkalmazott etika. In: A filozófia, mint praxis. (szerk.: Sárkány Péter) Budapest: L'Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola.

http://szocialismunka.hu/files/tiny_mce/File/Szocialis_Szemle/SzSz2011_1-2_7-18.pdf